WORKSHOPS

נמאס לך להשקיע בהכשרות מבלי לקבל שינוי התנהגותי לאורך זמן?

 

הגישה המוכחת שלנו של שילוב סדנאות יחד עם ק׳אוצינג מכפילה פי ארבעה את החזר ה-ROI שלך ומובילה לעלייה של 88% בפריון לעומת 23% בלבד כמקבלים הכשרה בלבד.

– מקור: המרכז לניהול ואפקטיביות ארגונית

In a Meeting

חשוב מכך, אני יודע איך להתאים את המהלכים האלו לסט ייחודי של פעולות ומשאבים. כל אחד יכול לקרוא ספר על הצלחה ארגונית.

אבל לתרגם את זה עבור החברה שלכם?

אתם צריכים יועץ שמכיר אתכם - את הסיפור שלכם, המאבקים שלכם, הדינמיקה הצוותית שלכם ואיך אתם מגישים את הקפה בבוקר. זו רמת הקשר שאני מטפחים עם הלקוחות שלי. כי זה מה שצריך כדי ללכת רחוק ולהשיג הצלחה אמיתית לאורך זמן.

חשוב מכך, אני יודע איך להתאים את המהלכים האלו לסט ייחודי של פעולות ומשאבים. כל אחד יכול לקרוא ספר על הצלחה ארגונית.

אבל לתרגם את זה עבור החברה שלכם?

אתם צריכים יועץ שמכיר אתכם - את הסיפור שלכם, המאבקים שלכם, הדינמיקה הצוותית שלכם ואיך אתם מגישים את הקפה בבוקר. זו רמת הקשר שאני מטפחים עם הלקוחות שלי. כי זה מה שצריך כדי ללכת רחוק ולהשיג הצלחה אמיתית לאורך זמן.

In a Meeting
In a Meeting

חשוב מכך, אני יודע איך להתאים את המהלכים האלו לסט ייחודי של פעולות ומשאבים. כל אחד יכול לקרוא ספר על הצלחה ארגונית.

אבל לתרגם את זה עבור החברה שלכם?

אתם צריכים יועץ שמכיר אתכם - את הסיפור שלכם, המאבקים שלכם, הדינמיקה הצוותית שלכם ואיך אתם מגישים את הקפה בבוקר. זו רמת הקשר שאני מטפחים עם הלקוחות שלי. כי זה מה שצריך כדי ללכת רחוק ולהשיג הצלחה אמיתית לאורך זמן.

לקביעת פגישת ייעוץ